Ngày 23/4/2021 vừa qua, Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc tổ chức nội bộ khoá Đào tạo Hội nhập với sự điều hành của Phó Giám đốc – anh Nguyễn Đình Phúc, anh Mai Văn Kính- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, chị Vũ Dương Yến Hương – Trưởng phòng Truyền thông Marketing và các anh chị các Phòng, các Phân xưởng khác.

Trong khoá đào tạo lần này, các anh chị CBCNV mới và CBCNV đang làm việc được chia sẻ quá trình hình thành, giá trị cốt lõi, văn hoá làm việc và những quy định, quy trình làm việc của Công ty, đồng thời hiểu rõ hơn về chính sách làm việc và chế độ đãi ngộ của Công ty với người lao động.

Trong 36 năm phát triển (30/4/1985 – 30/4/2021), Công ty đã thay đổi các chính sách để phù hợp hơn với tình hình kinh tế và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

“Anh, chị, em CBCNV phải được chăm lo đời sống tinh thần, vật chất tốt thì từ đó mới là tiền đề để cho phát sự phát triển của Công ty ngày càng đi lên, ngày càng phát triển vượt bậc” – anh Nguyễn Đình Phúc – Phó Giám đốc Công ty đã chia sẻ.

 

Leave a comment

talk ctvseo bufflikes seodragon
Chọn quốc gia của bạn VietnameseEnglishChinese (Simplified)