Vào sáng ngày 09/03/2019 Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc đã tổ chức thành công tốt đẹp “Hội Nghị Người Lao Động năm 2019”. Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất năm 2019. 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện nội quy, quy chế làm việc của công ty, hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho người lao động và những vấn đề khác liên quan đến quyền lợi cho người lao động…

 

 

 

 

Leave a comment

talk ctvseo bufflikes seodragon
Chọn quốc gia của bạn VietnameseEnglishChinese (Simplified)