Công ty TNHH Một Thành viên Lê Quang Lộc thông báo thanh lý một số thiết bị như sau:

  1. Hiện trạng thiết bị :

Cụm máy in cuộn WPC Quad Stack + hệ thống cấp giấy Zhenli dùng để kết nối với các máy in offset cuộn.

  1. Phương thức thanh lý: “Chào giá cạnh tranh”
  2. Giá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng) bao gồm VAT..
  3. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ:

–   Liên hệ nhận hồ sơ, xem thiết bị tại số 161 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM từ ngày đăng thông báo cho đến hết ngày 28/06/2021.

–   Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính số 161 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM chậm nhất là 11 giờ ngày 30/06/2021.

  1. Thủ tục tham gia chào giá, gồm:
  • Hồ sơ tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).
  • Tiền cọc đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), nộp vào thời điểm nộp hồ sơ tham gia chào giá.

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ anh Mai Văn Kính – Trưởng phòng TC-HC, số điện thoại :  028.73016186 (109)  – 0903645757.

Leave a comment

talk ctvseo bufflikes seodragon
Chọn quốc gia của bạn VietnameseEnglishChinese (Simplified)